Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Fortbildung: "Deutschunterricht: mit allen Sinnen und multimedial" Goethe Institut - Ioannina, 19.04.2015

Deutschunterricht: mit allen Sinnen und multimedial Fortbildung für Lehrende der Primar- und Sekundarstufe Workshop und Buch - ausstellung Sonntag, 19.04.2015, 10:00–17:00 Uhr

Fortbildung in Ioannina / 19.04.2015 on PhotoPeach

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου